چاپ

تعرفه چاپ (فرم عمومی)

نوشته شده توسط مدیریت سایت. دسته : تبلیغات

تعرفه قیمت کارت ویزیت

 

 نوع کارت  قیمت

زمان تحویل

سایز
 سلفون براق یکرو  51.000 7 روز کاری 4/8 * 8/5
 سلفون براق دو رو 62.000 //  //
 سلفون مات یکرو 51.000 //  //
 سلفون مات دو رو 62.000 // // 
 کتان یکرو 84.000 // // 
 کتان دو رو 88.000 // //  
یو وی لیبل 67.000  // // 
 لمينت ويزيتي براق 159.000 9 تا 11 روز کاری // 
 لمينت ويزيتي مات 218.000 //  //
 لمینت مات دورگرد / موج 275.000 6 تا 15 روز کاری    6 * 9
 لمینت براق دورگرد / موج 191.000 //  //
 لمینت برجسته 160.000 // // 
 لمینت برجسته ویزیتی 134.000 // 4/8 * 8/5 
 لمینت برجسته مربع 117.000 // 5/6 * 5/9
 سلفون براق دورو دورگرد 86.000 5 تا 7 روز کاری    6 * 9
 سلفون مات دورو دورگرد 86.000 //  //
سلفون مات مخملي دورو دورگرد 155.000 9تا 11 روز کاری //

 

  • تیراژ 1000 عدد
  • قیمت ها به تومان می باشد
  • سفارش های فوری شامل هزینه جداگانه می باشد
  • سایز، مربوط به طراحی فایل می باشد و سایز نهایی بسته به قالب و برش کار خواهد بود