چاپ

تعرفه چاپ (فرم عمومی)

نوشته شده توسط مدیریت سایت. دسته : تبلیغات

تعرفه قیمت کارت ویزیت - شهریور 1400

 

 نوع کارت  قیمت

زمان تحویل

سایز
 سلفون براق یکرو  92.000 7 روز کاری 4/8 * 8/5
 سلفون براق دو رو 114.000 //  //
 سلفون مات یکرو 92.000 //  //
 سلفون مات دو رو 114.000 // // 
 کتان یکرو 128.000 // // 
 کتان دو رو 132.000 // //  
یو وی لیبل 121.000  // // 
 لمينت ويزيتي براق 230.000 9 تا 11 روز کاری // 
 لمينت ويزيتي مات 327.000 //  //
 لمینت مات دورگرد / موج 412.000 6 تا 15 روز کاری    6 * 9
 لمینت براق دورگرد / موج 289.000 //  //
 لمینت برجسته 302.000 // // 
 لمینت برجسته ویزیتی 251.000 // 4/8 * 8/5 
 لمینت برجسته مربع 228.000 // 5/6 * 5/9
 سلفون براق دورو دورگرد 147.000 5 تا 7 روز کاری    6 * 9
 سلفون مات دورو دورگرد 147.000 //  //
سلفون مات مخملي دورو دورگرد 322.000 9تا 11 روز کاری //

 

  • تیراژ 1000 عدد
  • قیمت ها به تومان می باشد
  • سفارش های فوری شامل هزینه جداگانه می باشد
  • سایز، مربوط به طراحی فایل می باشد و سایز نهایی بسته به قالب و برش کار خواهد بود